Privacyverklaring

Algemeen
Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Website

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Deze site gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de site. Analytische cookies bieden ons informatie over het gebruik van de site.

Analytische Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt geanonimiseerd overgebracht naar de servers van Google. Wij gebruiken deze informatie over uw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan dan zijn dat bepaalde functionaliteiten van deze site niet meer goed werken.

Onze website grosfeldbekkersvandervelde.nl bevat links naar andere websites. Deze externe websites kunnen andere privacyregels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let daarom altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen
Heeft u klachten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, stuur dan een email naar het adres vermeld in onderstaande contactgegevens. Vermeld in uw mail zo duidelijk mogelijk uw bevindingen. Wij nemen dan contact met u op.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

contactgegevens:
Reduitlaan 39
4814 DC Breda
076 5221811
info@gbv-a.nl

Laatst bijgewerkt 26 juni 2023