Algemene voorwaarden

Copyright:
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs-, en databankrechten. Tenzij anders vermeld berusten deze rechten bij Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en of te verveelvoudigen.

Disclaimer:
De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect
Op alle werkzaamheden van Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). U kunt de DNR 2011 (1e herziening, juli 2013) hier bekijken en downloaden.