28.03.2017 Nieuwsbericht

Presentatie ontwerp universiteitsbibliotheek Amsterdam

Nadat in 2014 het ontwerp voor de universiteitsbibliotheek op de locatie van het Binnengasthuisplein in Amsterdam door MVSA en Van Stigt werd afgerond, is ons bureau gevraagd om een tweede scenario te onderzoeken waarbij de universiteitsbibliotheek, in combinatie met onderwijs en het logistieke punt, is gesitueerd in de Oudemanhuispoort.

Vanaf 16 maart is er een raadplegingsperiode gestart voor de nieuwe locatie van de nieuwe universiteitsbiliotheek van de Universiteit van Amsterdam waarbij beide scenario’s worden voorgelegd aan UvA-medewerkers en studenten.

De nieuwe universiteitsbibliotheek zal voorzien in de collecties van de faculteit der geesteswetenschappen, studieplekken en voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ontmoeting.