Woonzorgcomplex NieuwSande, Ovezande

Omvangrijk zorgprogramma in een kleinschalige dorpskern

Het woonzorgcomplex NieuwSande maakt onderdeel uit van de reconstructie van de dorpskern van Ovezande. In het masterplan werd nieuwbouw voorzien als pleinwand om de kerk, werd de basisschool verplaatst en werden een tweetal appartementengebouwen gesloopt om plaats te maken voor het woonzorgcomplex en een appartementengebouw. De posities van de nieuwe gebouwen verbeterden de straatprofielen, verhelderde het kerkplein en zorgde voor een een beschut, goed georiënteerd schoolplein.

Categorie
Wonen & Zorg
Opdrachtgever
R&B wonen, SVRZ
Periode
2007 - 2012
Oppervlakte
3.600 m2
Programma
2 groepswoningen met zorginfra, fysiotherapie, huisartsenpraktijk en 15 huurappartementen
Fotografie

Michel Kievits

De inpassing van het relatief grote programma in de kleinschalige context van Ovezande vormde de uitdaging in het ontwerp.

Het woonzorgcomplex voegt zich in de kleinschalige dorpskern door een aantal wezenlijke ingrepen.
In de eerste plaats zijn licht hellende daken ontworpen. Deze sluiten contextueel aan op de huizen met kappen en Zeeuwse schuren. Vervolgens is de schaal van het gebouw verkleind door het gebouw op te delen in vier bouwdelen. De posities van de verschillende bouwdelen vormen vervolgens twee op het zuiden georiënteerde binnenhoven.

De observatie van de dorpse karakteristieken vormt de basis voor de architectuur.

Door de toepassing van een plint, de keuze voor eenvoudig maar zorgvuldig metselwerk en het toepassen van nadrukkelijke witte dakranden en overstekken, voegt het nieuwe gebouw zich op een rustige manier in de bestaande context. Door de noklijn van de flauw hellende daken asymmetrisch toe te passen, is de goothoogte aan de straatzijde laag gehouden en openen de gebouwdelen zich naar het binnenhof. De hoge goot aan de hofzijde en de toepassing van dakopeningen zorgen ervoor dat er aan galerijzijde ruim voldoende zonlicht in de woning valt.

De materialisering van de hofzijde is in contrast met de bakstenen buitenzijde. Deze heeft eerder de sfeer van een interieur door de toepassing van wit pleisterwerk. Een colonnade van kolommen die de galerijen draagt bepaalt tot slot het omhullende karakter van de binnenhoven.

Het gebouw huisvest op de begane grond 2 groepswoningen voor ieder 6 cliënten met 24-uurszorg, met bijbehorende activiteitenruimtes, een sociaal restaurant en een kantoorruimte. Deze ruimtes zijn gelegen tegenover de school zodat een relatie ontstaat met de levendigheid op deze plek.Aan de rustige gebouwzijde is op de begane grond een groepspraktijk voor huisartsen en een groepspraktijk voor fysiotherapie.

Op de 1e verdieping zijn 15 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd, die met een galerij aan de binnenhoven worden ontsloten. Elk appartement heeft een oost- en westzijde waarbij de galerij tot een tweede buitenruimte op avond- of ochtendzon kan worden.

Architect

Bart van der Velde

Team

Arian van Loon
Joost de Boer
Bart Machielsen

Adviseur constructie
Van Boxsel engineering
Adviseur installaties
Innax gebouw en omgeving
Aannemer
Bouwgroep Peters
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.