15.04.2021 Nieuwsbericht

Wonen in het park

Recent werd het ontwerp voor twee appartementsgebouwen met sociale huur-en koopappartementen in Sint-Maartensdijk heel positief en enthousiast ontvangen door opdrachtgevers en gemeente.

Stadlander, Bouwgroep De Nijs-Soffers en de gemeente Tholen investeren in de wijkvernieuwing van Smerdiek-West in Sint-Maartensdijk. De wijk krijgt een nieuw, groen hart door het bestaande park sterk te vergroten. De twee nieuwe woongebouwen staan daarbij nadrukkelijk in het park. De gebouwen zijn sterk verwant en hebben een alzijdige voorkantkwaliteit, waarbij met kleur- en materiaalkeuze wordt aangesloten op de groene omgeving.