woonzorgcomplex Oostkapelle

Oostkapelle | Duinweg

2012

De essentie van het plan is het grote programma zorgvuldig in te passen in de kleinschalige context van Oostkapelle. Het gebouw biedt voor de diverse gebruikers een meerwaarde door de mogelijkheid tot ontmoeting en verzorging. Het complex bestaat uit vier bouwdelen, die in positie, maat en hoogte verschillen en die verbonden zijn door een centrale ruimte waarin alle functies samenkomen. De heldere opdeling verkleint de schaal van het gebouw tot die van de context en genereert twee hoven. Een principe van corridorontsluiting geeft de bewoners een collectieve en beschutte woonkwaliteit. Ook leidt dit tot een universeel karakter zonder ruis van galerijen en vluchttrappen. Dit is passend op een locatie waar het gebouw geen feitelijke achterkant heeft. De architectuur is voorgesteld in horizontale banden, met een invulling van verticale geveldelen. Door de lijnen en vlakken zijn de gebouwdelen minder volumineus en hebben zij een paviljoenachtige verschijning. Balkons en luifels vormen bij deze thematiek een vanzelfsprekend en rustig onderdeel van de gevel.

Opdrachtgever

Marsaki, SVRZ, Woonburg

Adviseurs

Van Boxsel Engineering, Intechno adviesburo

Aannemer

Walcherense Bouw Unie