woonzorgcomplex Nieuwsande

Ovezande

2013

Het woonzorgcomplex in Ovezande maakt deel uit van de reconstructie van de dorpskern van Ovezande. De posities van de nieuwe gebouwen dragen bij aan het bepalen van heldere straatprofielen, aan de heldere definiëring van een kerkplein en aan een beschut, goed georiënteerd schoolplein. Essentieel in het ontwerp is de inpassing van een relatief groot programma in de kleinschalige context van Ovezande. Licht hellende daken sluiten op een natuurlijke manier aan op de context van huizen met kappen en Zeeuwse schuren. De schaal van het gebouw is verkleind door het gebouw te verdelen in vier bouwdelen, die geschakeld zijn door een passerelle en een binnenhof. Op de eerste verdieping zijn vijftien levensloopbestendige appartementen gerealiseerd, die met een galerij aan de binnenhof zijn ontsloten. De architectuur is gebaseerd op dorpse karakteristieken. Door de toepassing van een plint, de keuze voor eenvoudig maar zorgvuldig metselwerk in de dorpstoon en het toepassen van nadrukkelijke witte dakranden en overstekken voegt het typologisch nieuwe gebouw zich op een rustige manier in de bestaande context. De materialisering van de hofzijde is in contrast met de bakstenen buitenzijde en heeft de sfeer van een interieur door de toepassing van wit pleisterwerk. Een colonnade van kolommen die de galerijen draagt, bepaalt het omhullende karakter van de binnenhof.

Opdrachtgever

R&B Wonen