medisch centrum Trivia

Oosterhout | Werkmansbeemd

2003

Medisch centrum Trivia is een verbouwde opslagloods en biedt plaats aan twee huisartsenpraktijken en een maatschap van verloskundigen. In het plan is een structurerende ingreep gedaan: een deel van de voormalige hal is tot buitenruimte gemaakt binnen de bestaande draagstructuur. Deze patio biedt daglicht en rust aan de behandelruimtes.

Opdrachtgever

Huisartsengroep Trivia

Adviseurs

Van Boxsel engineering

Aannemer

Waas-Werner