Beatrixhof

2018

7Het nieuwe woonzorgcomplex huisvest 2 groepswoningen voor dementerende ouderen, 9 levensloopbestendige appartementen, een huisartsenpraktijk en algemene ontmoetingsruimtes. Essentie van de opgave was het verhoudingsgewijs grote gebouw zorgvuldig op te nemen in de dorpse context.

Het project is uitgevoerd in bouwteamverband.

Opdrachtgever

woningcorporatie RWS en zorginstelling SVRZ

Aannemer

Bouwgroep Peters