woongebouw Strijp S

Eindhoven | Strijp S

2012

In het masterplan van West8 voor Strijp S, het voormalige fabrieksterrein van Philips, zijn verschillende gebouwen gerealiseerd in bouwdeel E. De locatie kenmerkt zich aan de noordkant door een hoge stedelijkheid met grote industriële gebouwen tot 28 meter hoog en aan de zuidkant door de aanwezigheid van vooroorlogse kleinschalige woonbebouwing. Het plan sluit aan op de verschillende schaalniveaus. Het herinnert door de aard van de gesloten bouwblokken met een heldere parcellering aan klassieke, grootstedelijke stedenbouw. De parcellering geeft de gebouwen individueel een uitgesproken karakter met een zekere neutraliteit. Drie gebouwen en een aantal stadswoningen zijn uitgewerkt binnen deze door West8 ontwikkelde visie. Uitgaande van een verticale geleding op een commerciële plint, zijn traditionele materialen die mooi verouderen toegepast, zoals baksteen in aardtonen, hardsteen en gelakt naturel eikenhout. De nadrukkelijke verticaliteit van de gemetselde lamellen sluit aan op diverse, typisch Eindhovense gebouwen.

één van de winnaars Woongebouwen Strijp S 2005

Opdrachtgever

Woonbedrijf