woningen Dijklaan

Breda | Dijklaan

2010

Het project betreft de nieuwbouw van twintig grondgebonden woningen aan een voormalig dorpslint, aan de rand van het centrum van Breda. Een vrijgekomen erf wordt benut als inbreidingsmogelijkheid. Essentieel is de vraag welke vorm van hofbebouwing het beste is voor het karakter. De boogvormige bebouwing bepaalt op een heldere en rustige wijze de krachtige identiteit van het hof. Tegelijkertijd vormt de ringvorm een gepast antwoord op de achterkantsituatie van de omringende bebouwing. Een blok van vijf woningen aan de Dijklaan zorgt voor een mooie aansluiting op de bestaande lintbebouwing en draagt bij aan de gepaste beslotenheid van het achterliggende hof. Witgekijmde, gemetselde lamellen bepalen de ritmiek van de boogvormige bebouwing en vergroten de herkenbaarheid van elke eenheid in het grotere totaal. De gevelinvulling is in lichtgrijs, geolied hout. Het hof heeft hiermee zowel in vorm, als in materiaal en textuur een besloten en warm, interieur karakter. Het gebouw is geheel in baksteen om de link te leggen met de bestaande bebouwing.

Opdrachtgever

Wonen Breburg

Aannemer

Nederlandse Bouw Unie