Sportcomplex Lageweg

Noordwijk

2022

Zicht hebben over alle sportvelden vanuit de kantine. Dat was de uitdrukkelijke wens van voetbalclub SJC. Zodat elk team binnen de club gelijk is en dezelfde waardering krijgt. De oplossing hiervoor vonden wij door het bouwvolume half verdiept in te graven.

Door het half verdiepte gebouw rondom te voorzien van begroeide taluds, ontstaat er een nieuw opgetild maaiveld van waaruit vrij uitzicht is op alle velden. Op dit nieuwe maaiveld zijn de ontmoetingsfuncties van het sportcomplex geclusterd. In een licht en ruimtelijk paviljoen van glas en hout met een markant dak. Dit dak overdekt de tribune aan het hoofdveld en nodigt uit door “op te vouwen” aan de zijde van de hoofdentree en richting de plek waar je vanuit de provinciale weg Noordwijk binnenkomt. Een licht en open trappenhuis verbindt de verschillende bouwlagen functioneel en visueel met elkaar. Het dag- en zonlicht dringt hier tot diep in het gebouw binnen.

De gemeente Noordwijk is samen met voetbalclub SJC hoofdgebruiker van het nieuwe sportcomplex aan de Lageweg in Noordwijk. Daarnaast maken veel andere verenigingen en organisaties gebruik van het multifunctionele complex met een deelbare sporthal met tribune, kleedruimtes voor binnen- en buitensport, een kantine en diverse overlegruimtes.

 

Opdrachtgever

Gemeente Noordwijk

Adviseurs

bouAd adviesgroep, Constructiebureau Bogaards, Huisman & Van Muijen, M+P, Vector brandveiligheid, Mega Elektra, VETIM B.V., KYBYS ingenieurs en adviseurs, Antea Sport | Aanleg voor sportvelden

Aannemer

BAM Bouw en Techniek