basisschool en kinderopvang Koolhoven

Tilburg | Koolhovenlaan

2009

Uitgangspunt van het ontwerp voor de school en opvang is de prachtige locatie in het bos. In de organisatie van het plan is dan ook de betrekking van functies op het bos en de natuur leidend. Zo zijn alle lokalen georiënteerd op het noorden, zodat grote ramen zonder zonwering mogelijk zijn, terwijl de kinderen optimaal van de natuur kunnen genieten. Het schoolplein loopt vloeiend over in het bos en een ingenieuze parkeeroplossing zorgt ervoor dat het schoolplein tijdens schooluren ruim tweemaal zo groot wordt. Een groot uitkragend volume markeert de entree en bevat de gymzaal. De aula met een brede trap vormt het hart van de school; tijdens schooluren doet deze trap dienst als belangrijkste stijgpunt, bij weeksluitingen wordt de trap gebruikt als tribune. Aansluitend aan de school is een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ontworpen. In 2009 is het complex uitgebreid met kantoren, een speelzaal, zes lokalen en een extra buitenschoolse opvang groep. In 2012 is een tweede uitbreiding gedaan, waardoor het complex ruim vierduizend vierkante meter groter is geworden.

Opdrachtgever

Stichting Opmaat, Kinderstad

Adviseurs

R2 adviseurs voor bouwconstructie, Nelissen adviesbureau

Aannemer

Heerkens van Bavel