Campus Ruggeveld

Antwerpen | Antwerpen, Belgie

2017

In het kader van een Europese aanbesteding is de transformatie van een internaat in Antwerpen tot een onderwijsgebouw gerealiseerd.
Centraal in het ontwerp staat de observatie dat het bestaande gebouw niet zozeer gerenoveerd –wat de oorspronkelijke prijsvraagopgave was- als wel gereanimeerd zou moeten worden. Daartoe is de plint van het bestaande gebouw met de toevoeging van een nieuw paviljoen fundamenteel verbreed. Met deze impuls heeft het sombere en gesloten bestaande gebouw nu zowel een frisse en uitnodigende verschijningen gekregen als een ruimtelijk hart dat recht doet aan de nieuwe publieke functionaliteit.

De observatie dat het nieuwe paviljoen essentieel was om het gebouw bij de nieuwe onderwijsfuncties de noodzakelijke impuls te bieden om levensvatbaar te zijn -en vooral ook te blijven- heeft geleid tot een verder vooral sobere en doelmatige besteding van de beschikbare middelen.

Wat betreft installaties is het gebouw uit 1980 volledig vernieuwd en naar de stand van deze tijd gebracht wat betreft brandveiligheid, luchtverversing, verwarming, elektriciteit en uiteraard toegankelijkheid tot het internet. Bouwkundig is de renovatie van het interieur eenvoudig, neutraal en helder gehouden. Kleur, sfeer en identiteit worden hierbij vooral geboden door het warme en natuurlijk palet van tinten van de meubels en uiteraard door de diversiteit van de gebruikers van het gebouw.

Het programma bestaat uit 3 gebruikers: het CVO met volwassenenonderwijs, het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding Antwerpen dat onder andere 3 medische circuits huisvest en administratieve diensten van het GO!

Dit project is gerealiseerd i.s.m. Boonen Michielsens Architecten

Opdrachtgever

GO!, Gemeenschapsonderwijs België

Adviseurs

Advies terreininrichting: Karres en Brands; constructie en technische installaties: Studie 10

Aannemer

Franki Willemen Groep