Basisschool de Vlinderdreef

Moerbeke, België

2018

Het ontwerp voor een Brede School in Moerbeke is in samenwerking met het Antwerpse bureau Boonen-Michielsens en adviesbureau Studie10 tot stand gekomen.

De essentie in het prijsvraagontwerp was om in tegenstelling tot de opgave niet de bestaande gebouwen te renoveren en een aantal nieuwe lokalen toe te voegen, maar om een volledig nieuw gebouw te realiseren binnen hetzelfde budget.

De volledige nieuwbouw is vervolgens gerealiseerd naast en tussen de voormalige schoolgebouwen, waarin het onderwijs gewoon is doorgegaan tijdens de bouw.

De bestaande, sterk gedateerde gebouwen zijn door aannemer Strabag na voltooiing van de nieuwbouw gesloopt. De nieuwe gebouwen en het volledig nieuwe schoolplein met tal van faciliteiten bieden de gemeente Moerbeke een ruimtelijk samenhangend en energetisch veel hoogwaardiger gebouw dan met renovatie mogelijk zou zijn geweest: een daadkrachtige keuze van het bestuur voor de toekomst.

Het gebouw bestaat uit 10 lokalen voor kleuteronderwijs, 18 lokalen voor lager onderwijs, een turnzaal, een refter en alle administratieve en functionele ruimtes die bij deze basisruimtes horen. Akoestiek, daglicht en frisse lucht staan centraal in het gebouw. Op het dak van de technische ruimtes is een kraaiennest voorzien. Hier kunnen de kleine leerlingen een eerste indruk krijgen van de schaal van de wereld met zicht op Antwerpen, Gent en Nederland.

Opdrachtgever

gemeente Moerbeke

Adviseurs

Studie 10

Aannemer

Strabag