Wijnhuis Sint-Catharinadal

Oosterhout

2018

Op het landgoed Sint-Catharinadal te Oosterhout vormen een wijngaard en de renovatie van het gastenverblijf de ingrediënten waarmee de toekomst van de gemeenschap  op het Sint-Catharinadal een hele nieuwe wending heeft gekregen.

De kern van de opgave; hoe behouden we ondanks deze drastische en verrassende wending in de geschiedenis van het klooster en de gemeenschap zowel de serene karakteristiek van het klooster als de rust en toewijding van de zusters. Er is daarom binnen het huidige ensemble gezocht naar oplossingen waarbij de activiteiten rondom het verbouwen van wijn geen invloed hebben op het dagelijkse leven van de zusters.

De opgave bleek naast een architectonische ook een landschappelijke. Naast de transformatie van de gebouwen voor de wijnproductie is door ons bureau daarom ook het masterplan voor de wijngaard gemaakt inclusief de wendakkers, de toegangswegen en de verdere ontsluiting.

Het wijnproductiehuis is ondergebracht in de voormalige koeienstal uit 1900. In dit gebouw zijn indifferente toevoegingen gesloopt waardoor de monumentale structuur van spanten, sporen en kap weer tot hun recht komen. In de open ruimte staan de opslagtanks, de persen en andere aan de wijnproductie gerelateerde zaken. Een taveerne met een kleine keuken is gerealiseerd naast de werkruimte van het wijnhuis. Boven de cuverie is een entresol-verdieping toegevoegd die dienst doet als wijnproeflokaal en conferentieruimte. De facilitaire ruimten zijn ondergebracht in het lage gedeelte tussen de oude kloostermuur en de koeienstal. Een winkel voor de verkoop van wijn en andere streekproducten is gekoppeld aan het wijnhuis. Zowel het wijnhuis als de winkel zijn te bereiken vanaf de voortuin van het klooster en door een nieuwe brug over de singel aan de Kloosterdreef. Deze toegangen zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van het wijnhuis en de winkel altijd beheersbaar is.

Sint-Catharinadal is na het voltooien van de werkzaamheden geenszins van uiterlijk veranderd. Alle ingrepen zijn gedaan met respect voor de monumentale status van het klooster en het harmonieuze beeld van dit moment. De architectonische ingrepen zijn terughoudend van aard en voegen zich naar de rijke geschiedenis van het klooster. Er is gekozen voor “eerlijk” ambachtelijk materiaalgebruik, geheel in de geest van het bestaande, zonder historiserend te worden. Net als de ingrepen uit het verleden zijn de nieuwe ingrepen op een passende manier afleesbaar en herkenbaar.

 

 

Team

Pascal Grosfeld | Jaap Bekkers

Opdrachtgever

Stichting Sint Catharinadal

Adviseurs

R2 constructieadviesbureau, Vintis Installatieadvies

Aannemer

Zwaluw Bouw