winkelcentrum STADA Stores

Breda | Stadionkwartier

2013

Winkelcentrum STADA Stores is het eerste gerealiseerde project van de ontwikkeling ‘Stadionkwartier’ rondom het NAC-stadion in Breda. Het programma omvat een winkelcentrum met een mega supermarkt van circa 24000 vierkante meter en een vierlaags kantoor van circa drieduizend vierkante meter bvo. De markante driehoeksvorm is een letterlijke interpretatie van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De geleding van het bouwvolume ontstaat door een markant kantoorvolume aan de kopgevel en de verdieping van het winkelcentrum die niet de gehele oppervlakte van de footprint bestrijkt. Zodoende ontstaat er op de verdieping ruimte om een groot parkeerdek te voorzien, waardoor de ontsluiting van het winkelcentrum en de kantoren ook op de eerste laag kan plaatsvinden. Aan elke zijde van de driehoek is op maaiveldniveau een duidelijk herkenbare entree van het winkelcentrum voorzien. De entrees worden aangezet door de bouwmassa te laten verspringen. Alle entrees komen uit in een centraal atrium, waar de dynamiek en intensiteit van het winkelcentrum voor zich spreken. Zowel bij het exterieur als het interieur is nadrukkelijk gekozen voor een rustige basis en het oplossen en regisseren van de verschillende reclame-uitingen. In alle opzichten is het gebouw duurzaam: in technisch opzicht (zonnecollectoren voor het warme water, PV-cellen voor het opwekken van elektriciteit, warmteterugwinning uit het douchewater en de luchtbehandeling en ledverlichting) en in de toepassing van duurzame materialen en de inbedding in het landschap.

Dit project is gerealiseerd i.s.m. Havermans Hielkema Architecten.

Opdrachtgever

Hinke Fongers BV

Adviseurs

ABT

Aannemer

Van der Ven bouwgroep Tilburg