Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht fase 1

Utrecht | Wittevrouwenstraat

2009

De fundamentele vraag die in de opgave van het renovatieproject Wittevrouwenstraat schuilgaat is hoe het ontwerp een bijdrage kan leveren aan de gewenste identiteit en belevingswaarde van de Faculteit der Letteren in het Driftcluster en in het bijzonder van de Letterenbibliotheek. Het hoofddoel van de ontwikkeling van de Driftcluster met de bibliotheek als kloppend hart is een natuurlijke ontmoetingsplek te realiseren van onderwijs en onderzoek, van medewerker en student, van universiteit en stad. Toegankelijk, transparant, uitnodigend, representatief en rustgevend zijn enkele steekwoorden die kenmerkend zijn voor de uitstraling van de faculteit. De Letterenbibliotheek vervult binnen de faculteit een centraal en tweeledig doel. Enerzijds bezit de bibliotheek de voorraad geaccumuleerde kennis, anderzijds heeft de bibliotheek de functie van een wetenschappelijk laboratorium voor onderwijs en onderzoek. Concreet houdt dit in dat wetenschappelijk materiaal en gebruiker complementair zijn: het ontwerp nodigt uit tot de noodzakelijke interactie, vormt een studieuze en sfeervolle werkomgeving, is overzichtelijk en transparant, biedt ruimte aan ontmoeting en informeel contact. De reeks van gebouwen omarmt een royaal binnenplein, waar voldoende ruimte is voor contemplatie, maar ook voor activiteit. Het meest in het oogspringende element is de ‘Grande Galerie’ waarin de centrale entree, de toegang tot het restaurant en de entree tot de centrale bibliotheek zich bevinden. De centrale entree wordt ontsloten vanaf de Drift, waaraan ook de andere onderwijsgebouwen zich bevinden.

nominatie BNA Gebouw van het Jaar 2010

Jaarboek van Architectuur 2009-2010

winnaar aanbesteding Universiteitsbibliotheek Utrecht ism DHV 2005

Opdrachtgever

Universiteit Utrecht

Adviseurs

DHV, HE Adviseurs, LBP

Aannemer

Winters Bouw en Ontwikkeling