Bouverijen, Teteringen, 12 grondgebonden woningen

2018