Structuurplan Gasthuisvelden

2019

Ons bureau is samen met Rho adviseurs door opdrachtgever en eigenaar gevraagd een ontwikkelvisie op te stellen voor een bouwblok naast de rechtbank op de hoek Gasthuisvelden – Fellenoordstraat, onderdeel van het gebied Gasthuisvelden-West. Voor dit gebied wil de Gemeente Breda een hoogstedelijk milieu (wonen en werken) creëren.

Door het doortrekken van de wijk Fellenoord tot aan de singels en daarmee het beleefbaar maken van het gebied voor bewoners van de wijk en omgeving, is Gasthuisvelden-West dé plek waar invulling gegeven kan worden aan een onderscheidend programma dat bijdraagt aan de gewenste differentiatie in de wijk. Het doel is om de wijk te transformeren van een introvert en afgesloten gebied met kantoren naar een levendig stuk (binnen)stad met een open karakter dat een bijdrage levert aan de versterking van de economische en maatschappelijke structuur van Breda en de directe omgeving.