Stedebouwkundig plan Visserlocatie

Oosterhout

2019

Het plangebied ligt aan de oostrand van Oosterhout en grenst tegen het beschermde gebied “De Heilige Driehoek” aan. Het is momenteel in gebruik door een sloopbedrijf. Loodsen, opslag van sloopmateriaal en veel verharding kenmerken de situatie. Bijkomende complicatie is de directe nabijheid van de A27.

De ambitie voor de stedebouwkundige visie was om het landschap van de Heilige Driehoek in het plan te betrekken en een bijzondere woonvorm te faciliteren waarbij de woningen met hun gevels in dit landschap staan. Geen harde stadsrand maar een open structuur met een wisseling van woningen en groen. Om dit te bereiken is de ambitie de auto niet zichtbaar in dit landschap te krijgen, maar op de kavels van de woningen op te lossen. Het mooie landschap van De Heilige Driehoek wordt zo op een passende manier opgenomen in het plan. De woningen zijn georiënteerd op dit landschap en volgen in schaal en maat de directe context van de bebouwing van de bestaande wijk waardoor het plan op een vanzelfsprekende manier opgaat in zijn omgeving.