Stedebouwkundig plan Arendsplein

Oosterhout

2017

Het wonen terug in de stad. Eén van de belangrijkste ambities die in de stadvisie van Oosterhout doorklinken. Door de impact van het winkeldomein is het wonen in de stad in de afgelopen decennia steeds verder teruggedrongen. Een monocultuur is ontstaan. Deze trend kan doorbroken worden door het wonen in de binnenstad terug te brengen zodat er weer een nieuwe dynamiek ontstaat die past bij het historische centrum. Hierbij dient de woonbebouwing geschikt te zijn voor alle doelgroepen: jong, oud, één- en meerpersoonshuishoudens. En het wonen moet borgen dat straten en pleinen weer geactiveerd worden. Dat zal gaan leiden tot een levendige en dynamische openbare inrichting.

De stedenbouwkundige visie voor het Arendsplein die in opdracht van de gemeente Oosterhout en in samenwerking met ontwikkelende partijen tot stand is gekomen is bedoeld om de potentie van dit deel van de binnenstad te duiden en de ruimtelijke impact van nieuwe bebouwing daarbinnen inzichtelijk te maken.

We hebben onderzoek gedaan naar de transformatie van de plek, waarbij niet alleen de verandering in functie als uitgangspunt heeft gediend, maar met name een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en het groen leidend is geweest.