Ontwikkelvisie De Lunet

Breda

2018

De Lunet is een beeldbepalende locatie voor de stad Breda. Grenzend aan het beschermde stadsgezicht van de karakteristieke Singel en gelegen aan de rand van Tuinzigt, een opkomend stadsdeel vlakbij het centrum.

Het plan functioneert als een stedenbouwkundig passtuk waarbij het begrip verweving centraal staat. Op een zo vanzelfsprekende mogelijke manier sluit de nieuwe ontwikkeling aan op het bestaande stedelijke weefsel. Het autovrije gebied biedt daarin een groen, ontspannen en collectief woonmilieu dat helder en sterk verbonden is met de omgeving. De helft van het woonprogramma is middelduur.

 

Opdrachtgever

Van Deursen Group

Adviseurs

Buro Lubbers, Landschap / WSP, advies constructies en bouwfysica / Visscher advies, installaties

Aannemer

Boot aan de Stegge