Ontwikkelvisie De Koepel

Breda

2021

Het monumentale gevangeniscomplex langs de singels in Breda wordt al een tijd niet meer gebruikt als strafgevangenis. In plaats daarvan hebben de afgelopen jaren verschillende functies van tijdelijke aard hun intrek genomen in “De Koepel”, zoals het gebouw in de volksmond wordt genoemd. Nadat het Rijksvastgoedbedrijf heeft besloten het gevangeniscomplex te verkopen, is een openbare tender uitgeschreven.

Na een voorselectie, hebben we in samenwerking met verschillende projectpartners een ontwikkelvisie opgesteld voor de transformatie van het complex: Breda Innovation Dome. De visie gaat uit van het versterken van de bestaande ruimtelijke structuren van het gevangeniscomplex. Het westelijk gelegen deel wordt verder verdicht en krijgt een labyrintische karakteristiek. Het oostelijke deel wordt maximaal open gehouden met de Koepel als bepalend ruimtelijk element met het cirkelbos als belangrijke identiteitsdrager.

Door het contrast tussen beide woongebieden op te voeren: orthogonaal vs radiaal, hard vs zacht, dicht vs open, worden de initiële verschillen versterkt. Zo ontstaat er een dynamisch stedelijk gebied. Groen, duurzaam en doorwaadbaar, bijeen gehouden door de voormalige gevangenismuur als verbindend element.

In de bestaande monumentale gebouwen op het gevangenisterrein, waaronder de Koepel en de Rechtbank, wordt de belangrijkste programmatische drager van de visie gesitueerd: de Innovation Dome. Een innovatiecampus voor toegepaste technologie, met digitalisering en applied sciences als katalysator voor vernieuwing. Waar onderwijs, innovatie en ondernemerschap elkaar ontmoeten en inspireren. Een programma dat één op één aansluit bij de beleidsambities van de gemeente Breda en de stad als Smart City een impuls geeft.

 

Opdrachtgever

VanWonen