Ontwikkeling Tricorp

Oosterhout

2020

Het bedrijventerrein Tricorp (het voormalige terrein van de gloeilampenfabriek Volt) bevindt zich aan de rand van het centrum van Oosterhout en bestaat naast een aantal rijksmonumentale gebouwen uit oude fabrieksloodsen uit de jaren ’50 en grote indifferente aanbouwen uit recentere tijd. Onze opdracht bestaat uit het transformeren van een bedrijventerrein in een inclusieve stadwijk waar naast werken ook wonen, zorg en ontspanning een plek gaan krijgen. Ons onderzoek is gestart met het analyseren van de bestaande gebouwen en hun soms latente kwaliteit. Daarnaast hebben we een analyse gemaakt van verkeersstromen op en rondom de locatie om een antwoord te kunnen hebben op een intelligent mobiliteitsplan. De analyse heeft geleid tot een toekomstbestendige visie op het gebied waarbij kernwaarden als groen en vitaal, authentiek en leefbaarheid een centrale rol spelen.

In samenwerking met DELVA Landscape Architecture Urbanism

Opdrachtgever

ricorp Business Center