Centrumplan Oosterhout

2020

Samen met Brink, de gemeente Oosterhout en de provincie Noord Brabant werken wij aan een toekomstvisie voor winkelcentrum Arendshof 1 en de directe omgeving. Een visie waarin herstellen van oorspronkelijke structuren, streven naar een groene, toekomstbestendige leefomgeving en het creëren van ruimte voor een diversiteit aan functies naast winkelen als kernwaarden zijn geformuleerd.