bruggen Lange Hilleweg

Rotterdam | Lange Hilleweg

2006

De ambitie van het inrichtingsplan voor de tweemaal twee bruggen over de Singel is gericht op het verbeteren van het ruimtelijke karakter en het recreatieve gebruik van de Singel. Doordat de bruggen zijn vormgegeven als een langwerpige groene strook, ontstaat een aangenaam contrast met de versteende aanliggende buurten van Bloemhof. De toevoeging van twee voetgangersbruggen en twee verkeersbruggen zorgt voor een fijnmazig wandelcircuit langs en over de Singel. Het concept van de bruggen is gebaseerd op het maken van een zo elementair mogelijke verbinding tussen de beide oevers. Door de bruggen als dunne planken over de Singel te leggen, blijft de langgerektheid van de singelruimte intact en zijn de bruggen in de hiërarchie met de Singelstructuur ondergeschikt aan de Singel. Een messcherpe rand, het verlengen van het brugdek tot op de rand van het talud en het licht optillen van de bruggen ten opzichte van het profiel geven de bruggen een zwevend karakter. ‘s Avonds wordt dit karakter versterkt door de bruggen aan de onderzijde te belichten. De bruggen zijn gemaakt van lichtgrijs beton. Het wegdek wordt voorzien van een zilvergrijze antislip toplaag van natuursteenkorreltjes. De leuning is van gelakt teakhout, waarin een doorlopende LED verlichting is opgenomen. Zilvergrijze spijlen van stripstaal staan op het brugdek.

Opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

Adviseurs

Gemeentewerken Rotterdam