bedrijfsgebouw Winters

Breda | Steenakker

2008

Uitgangspunt voor het ontwerp is een rechthoekig volume, dat door een eenduidige materialisatie van gekleurd beton een krachtige uitstraling heeft. Een uitsnede in het volume genereert een overdekte entree, een patio en een dakterras dat aan de kantine grenst. De uitsnede zorgt tevens voor een bijzonder lichtinval en geeft het gebouw de benodigde privacy. Een ritmische schakeling van betonpanelen bepaalt de architectuur van de gevel. De gevelpanelen zijn doorgezet rondom de bedrijfshal. Het bedrijfsgebouw krijgt door deze gevelbehandeling een sterke identiteit, die zich onttrekt aan de gebruikelijke kop-staart oplossing voor bedrijfsgebouwen.

1e prijs Architectuurprijs Breda 2008

Jaarboek van Architectuur 2004-2005

Opdrachtgever

Winters Bouw en Ontwikkeling

Adviseurs

Van Boxsel Engineering, Intechno adviesburo

Aannemer

Winters Bouw en Ontwikkeling