20.06.2018 Nieuwsbericht

Visie dorpshart Oosteind aan bewoners gepresenteerd

Maandagavond is aan de bewoners van Oosteind de nieuwe visie voor het dorpshart gepresenteerd. Het plan geeft een integrale visie op het toekomstig gebruik van de kerk, de pastorietuin, het Oostquartier, de school en de voetbalclub.

BN De Stem schreef een artikel over het plan in Oosteind, lees de publicatie hier.