07.06.2021 Nieuwsbericht

Stedenbouwkundige visie Tricorp gepresenteerd aan omwonenden

Meer dan honderd jaar geleden kende Oosterhout een aantal grote, industriële complexen in en aan de rand van het centrum. Bierbrouwerij De Gekroonde Bel, een markant jugendstil gebouw van de Rotterdamse architect Jan Verheul, was toen al een parel voor Oosterhout. In de jaren’50 ontwikkelde de locatie tot een groot industrieel complex: Atelier Volt. Vele Oosterhouters hebben er tot diep in de jaren 90 gewerkt. In de tijd is het complex veranderd en zijn sporen van het oorspronkelijke veelal verloren gegaan.


Met de huidige eigenaar van Business Center Tricorp is een transformatieplan opgesteld om de oude glorie van het gebied en de gebouwen in ere te herstellen en te werken aan een toekomstbestendig scenario waarin niet alleen dienstverlening maar ook wonen en zorg een plek gaan krijgen in het plan.
Vorige week is onze stedenbouwkundige visie tijdens de omgevingsdialoog door de direct omwonenden met veel enthousiasme ontvangen. Geen “over the top” stedenbouw met een overladen programma maar een mooi, uitgebalanceerd plan waarin oud en nieuw samenkomen en gaan leiden tot een nieuwe elan voor deze plek. De verdichting van het centrum van Oosterhout krijgt steeds meer gestalte.

Wordt vervolgd…