17.05.2022 Nieuwsbericht

Start bouw centrum De Groote Wielen Rosmalen

De ontwikkeling van centrum De Groote Wielen is een stap dichterbij. De eerste paal is geslagen, de grondwerkzaamheden zijn gestart. Straks kunnen de bewoners gebruik maken van een compleet wijkwinkelcentrum, een gezondheidscentrum en twee grote supermarkten. Ontmoeten, spelen en bewegen zijn de centrale thema’s die gaan zorgen voor een gezonde leefomgeving en bijdragen aan het woon- en winkelgenot van de inwoners van de wijk.


Symbiose tussen winkelen, wonen en natuur
In ons ontwerp laten we het maaiveld oplopen waardoor alle aandacht uitgaat naar de interactie met en de beleving van het landschap, het water en het groen. De winkels en horeca kunnen op deze manier onder het maaiveld ‘geschoven’ worden met een transparante plint. Daarboven ontstaat een parklandschap met ruimte voor wonen. Een ‘incisie’ in het park zorgt voor een directe loop-en zichtlijn tussen de waterkant en het door ons ontworpen vestingsblok. De architectuur verwijst naar de historische gelaagdheid van de plek. Enerzijds een gebied met waterverdedigingswerken, forten en vestigingen. Anderzijds het open landschap van rivieren, dijken en uiterwaarden. Een met groene klim- en hangplanten bekleedde ecologische toren markeert het centrum. Het weerspiegelt alle thema’s als groen, water en biodiversiteit die in het plangebied terugkomen.

Het plan is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen gemeente ’s Hertogenbosch en Rialto Vastgoedontwikkeling BV. Het wordt op dit moment uitgevoerd door Wijnen Bouwgroep. SVP Architectuur en Stedenbouw is verantwoordelijk voor het voorlopig stedenbouwkundig plan van het gehele plangebied.

Adviseur constructie: Goudstikker – de Vries.
Adviseur Installaties: Acht Advies
Opdrachtgever: Rialto Vastgoedontwikkeling