Privacy

02-04-2019

Algemeen
Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

website

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan. Deze site gebruikt functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig voor het functioneren van de site. Analytische cookies bieden ons informatie over het gebruik van de site.

Analytische Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt geanonimiseerd overgebracht naar de servers van Google. Wij gebruiken deze informatie over jouw website-activiteiten om de gebruikservaring van onze diensten blijvend te analyseren en te verbeteren.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan dan zijn dat bepaalde functionaliteiten van deze site niet meer goed werken.

 

Onze website www.grosfeldbekkersvandervelde.nl bevat links naar andere websites. Deze externe websites kunnen andere privacy regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten is niet verantwoordelijk voor de privacy regels die gelden op deze externe websites.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, kan het zijn dat wij ook de privacyverklaring moeten aanpassen. Let daarom altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Klacht indienen
Heeft u klachten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, stuur dan een email naar het adres vermeld in de contactgegevens onder aan dit document. Vermeld in uw mail zo duidelijk mogelijk uw bevindingen. Wij nemen dan contact met u op.

Als u vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • contactgegevens
  Reduitlaan 39
  4814 DC Breda
  076 5221811
  info@gbv-a.nl