Woningen Dijklaan, Breda

Aansluiting op de bestaande typologie

De wijk Tuinzigt is een typische volkswijk waar op straat wordt geleefd en de kwaliteit van de straten en bebouwing divers en gevoelig is. Hier lag een kans om met twee nieuwe inbreidingen de wijk positief te stimuleren.

Categorie
Wonen & Zorg
Opdrachtgever
Wonen Breburg
Periode
2007 - 2011
Oppervlakte
2400 m2
Programma
20 grondgebonden woningen
Fotografie

René de Wit

De eerste ingreep is een blok van vier woningen op de locatie aan de Dijklaan.

Deze woningen voegen zich op een vanzelfsprekende manier in het bestaande bebouwingslint. De continuïteit van de bebouwing wordt zo hersteld.

De woningen zijn als gevolg van de parkeerdruk als drive-under woning ontworpen. Het wonen vindt plaats op de eerste laag in een loft-achtige ruimte, uitlopend in een groot terras op het zuiden.

Het achterterrein bood de mogelijkheid voor een tweede ingreep met nieuwe bebouwing met een eigen identiteit, verzelfstandigd ten opzichte van de straat en het lint.

Onderzocht werd welke typologie van hofbebouwing het meest helder aansluit op de grillige contour van het kavel en daarbij de meeste identiteit biedt aan het wonen op deze bijzondere plek. Een boogvormige bebouwing die op een heldere en rustige wijze het karakter van het hof bepaalt bood de meest verbindende ruimte. Tegelijkertijd vormt de boogvorm een gepast antwoord op de achterkantsituatie van de omringende bebouwing.

De gevel is geleed door een ritme van witgekijmde penanten waarop de dakrand ligt.

Dit benadrukt de individuele gevel in het grotere totaal en trekt door de verticale ritmering de huizen in de boog nog eens samen. De verduurzaamde cederhouten gevel versterkt de intieme sfeer van de hof ten opzichte van de straat. Een bijzonder detail is de voordeur, met een dunne stalen luifel als overgang en beschutting bij het binnenkomen.

Op verschillende manieren is de ruimtelijkheid van het plein versterkt.

Zowel door de materiaal- en kleurkeuze als door het ontbreken van een verhoogd trottoir. De positie van het parkeren is aan de randen van de kavel. Hiermee is de ervaring van de hof zo ruim mogelijk.

Een beplanting van beukenhagen verzorgt een semi-openbare zone voor de huizen. Een zorgvuldige plaatsing van betonnen speelelementen en witte berken voorkomt het oneigenlijk parkeren en draagt bij aan de bijzondere sfeer van het wonen.

Architect

Bart van der Velde

Team

Dimphy Rops-Klaassen
Jeroen Michielsen
Joost de Boer

Adviseur constructie
Van de Laar constructie
Adviseur installaties
Rienks engineering
Aannemer
Nederlandse Bouw Unie BV,
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.