Centrum de Groote Wielen, Rosmalen

Synergie tussen winkelen, wonen en natuur

Nieuwbouwwijk De Groote Wielen is de afgelopen jaren dusdanig gegroeid dat er een grote behoefte ontstond voor een nieuw winkelcentrum. De ambitie was een centrum voor de jonge wijk dat als een nieuw kloppend hart gaat werken en bovendien gaat zorgen voor een prettige, groene verblijfskwaliteit en een bijzonder woonmilieu. Een vertrouwde plek om te winkelen en een plek waar bewoners en omwonenden zich thuis gaan voelen.

Categorie
Publiek, Wonen & Zorg
Opdrachtgever
Rialto Vastgoedontwikkeling
Periode
2011 - heden
Oppervlakte
23.075 m2
Programma
4 bouwblokken met in totaal 100 woningen, winkelcentrum en een gezondheidscentrum
Voorlopig stedenbouwkundig plan

SVP Architectuur en Stedenbouw

Adviseur constructie

Ingenieursbureau Goudstikker – de Vries

Adviseur installaties

Acht Advies

Aannemer

Wijnen bouwgroep

Nieuwbouwwijk De Groote Wielen ligt middenin het poldergebied ten noorden van Rosmalen. Het nieuw te realiseren centrum ligt aan de noordrand van de Groote Wielenplas en maakt onderdeel uit van de laatste fase van de ontwikkeling.

SVP Architectuur en Stedenbouw is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp. Het bureau liet zich inspireren door de prachtige natuur van de nabijgelegen Groote Wielenplas en het cultuurhistorische verleden van het gebied met forten en bastions.

Een opgetild maaiveld waaronder een groot deel van het winkelprogramma is ondergebracht, vormt de basis van het ontwerp.

Deze ingreep zorgt voor een continue beleving van het landschap, zowel op maaiveldniveau aan de waterplas als tussen de verschillende bouwblokken op het verhoogde maaiveld. De invulling van de plint geldt als verbindend element tussen het stoere, gesloten bouwblok van ambachtelijk metselwerk aan de zijde van de wijk en de donker getinte woongebouwen met een horizontale architectuur aan de waterkant.

Aan beide zijden van het plangebied bepaalt de transparante gevel met een sterk ritme van verticale stijlen voor de identiteit van de commerciële plint. Door de gevels af te ronden en ten opzichte van elkaar iets te verdraaien ontstaat een zachte “onderwereld” met verrassende perspectieven richting de Groote Wielenplas en het vestingblok.

De woningen op het verhoogde maaiveld verwijzen met hun architectuur naar de afgeronde “zachte” randen van de commerciële plint.

De matzwarte, horizontale banden steken nadrukkelijk af ten opzichte van het kloeke vestingblok. Door de banden te laten variëren ontstaat een dynamische sculpturaal beeld en worden genereuze buitenruimtes gecreëerd. Beide woongebouwen op het verhoogde maaiveld hebben een panoramisch uitzicht op de waterplas en het daarachter achterliggende landschap.

Het ontwerp van het vestingblok is een historische verwijzing naar de oorsprong van de plek. Een gebied met waterverdedigingswerken, forten en vestigingen.

Het metselwerk en de openingen in de gevel zijn “strategisch” ontworpen en roepen de associatie op met schietgaten in verder robuust metselwerk. De steenkeuze en de bijzondere plastiek dragen bij aan deze karakteristiek. De vesting is vanzelfsprekend alzijdig ontworpen. Het zorgt door het continue gebruik van rood metselwerk voor het gewenste hermetische karakter.

In het blok zijn verschillende groenplekken gecreëerd. Op de inpandige garage liggen de daktuinen voor de grondgebonden woningen. Op de supermarkt is de gemeenschappelijke tuin voor de bewoners van de huurappartementen geplaatst en op de daken van lagere delen van het appartementenblok zijn groene daken gemaakt met een prachtig uitzicht over de waterplas.

Een bijzonder element in het hele ontwerp vormt de ecotoren.

De toren dient als baken voor het centrum en weerspiegelt alle thema’s als groen, water, energie en biodiversiteit die in de wijk De Groote Wielen terugkomen. In de toren die geheel in hout is opgetrokken is ruimte voor inheemse beplanting, insectenhotels en nestkasten voor vogels. Daarnaast wordt alles met een ingenieus watersysteem in stand gehouden. PV cellen zorgen voor de energie.

Architect

Pascal Grosfeld

Jeroen van Poppel

Team

Jeroen Rijnen
Rick Hameeteman
Max van Rijzingen

Voorlopig stedebouwkundig plan
SVP Architectuur en Stedenbouw
Adviseur constructie
Goudstikker - de Vries
Adviseur installaties
Acht Advies
Aannemer
Wijnen Bouwgroep
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.