Voltkwartier, Oosterhout

Inclusieve wijk in het centrum van Oosterhout

Op de locatie van bedrijventerrein Tricorp start een nieuwe gebiedsontwikkeling, het Voltkwartier, waarin een bijzondere woonvorm in combinatie met de bestaande bedrijvigheid gestalte moet krijgen. In tegenstelling tot de huidige monocultuur in het gebied is het de uitdaging tot een mengeling van functies te komen waardoor een bijzondere dynamiek kan ontstaan.

Categorie
Gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever
Tricorp Business Center
Periode
2020 -2022
Programma
werken, wonen, zorg en ontspanning

Het bedrijventerrein Tricorp, ooit het terrein van de gloeilampenfabriek Volt, bevindt zich aan de rand van het centrum van Oosterhout.

Het terrein bestaat naast een aantal rijksmonumentale gebouwen uit oude fabrieksloodsen uit de jaren ’50 en grote indifferente aanbouwen uit recentere tijd.

De opdracht bestaat uit het transformeren van een bedrijventerrein in een inclusieve stadwijk waar naast werken ook wonen, zorg en ontspanning een plek gaan krijgen.

Het ontwerponderzoek is gestart met het analyseren van de bestaande gebouwen en hun directe en latente kwaliteiten. Daarnaast hebben we een analyse gemaakt van de verkeersstromen op en rondom de locatie om een plan te kunnen ontwikkelen met een intelligent mobiliteitsplan. De analyse heeft geleid tot een toekomstbestendige visie op het gebied waarbij kernwaarden als groen en vitaal, authentiek en leefbaarheid een centrale rol spelen.

Architect

Pascal Grosfeld

Team

Jeroen van Poppel
Max van Rijzingen

Landschapsarchitect
DELVA Landscape Architecture Urbanism
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.