Trianon Baronielaan, Breda

Ensemble van een historische villa en twee nieuwe woongebouwen

Villa Trianon ligt op een unieke locatie in Breda. Het uitzonderlijke pand is een rijksmonument aan de statige Baronielaan, een klassieke en monumentale as van de Wilhelminastraat naar het Mastbos. De villa heeft meerdere functies gehad en diende tot leegstand als kantoor. Hoewel het tot de mogelijkheden behoort om de villa in deze functie te behouden is het ook mogelijk de villa in zijn oorspronkelijke functie als woning te benutten.

Categorie
Wonen & Zorg
Opdrachtgever
SoMa Vastgoed
Periode
2016 - heden
Oppervlakte
3.300 m2
Programma
Bestaande monumentale villa en tuin, 3 grondgebonden woningen, 12 appartementen en een parkeergarage

In een intensief ontwerpproces is onderzocht hoe de beste ruimtelijke balans te vinden is tussen de villa, de monumentale tuin en de Baronielaan in verhouding tot de nieuw ontwikkelen gebouwen in het groen.

Niet alleen kan de intensivering met nieuwbouw het voortbestaan van villa Trianon ondersteunen, ook kunnen het park en de randen van het gebied ruimtelijk worden verbeterd. Samen met de nu wat onbestemde en verkommerde speelplaats die doorgetrokken kan worden naar de tuin, kan het park transformeren tot een woonpark dat daarbij – voor het eerst – ook kan worden aangeboden aan de stad.

Het ontwerp voor de inpassing van nieuwe woongebouwen bestaat uit een aantal ingrepen.

In de eerste plaats wordt een latere uitbreiding aan de noordzijde van de villa afgebroken. Hiermee wordt de monumentale villa teruggebracht tot zijn oorspronkelijke staat en aard. Vervolgens zijn twee nieuwe volumes toegevoegd. Aan de zijde van de Ockeghemlaan gaat het om drie stadswoningen. Deze woningen sluiten wat betreft bouwvlak aan voor- en achterzijde aan op de footprint van het bestaande appartementengebouw en vormen hiermee een nieuwe kop aan het park en een gezicht aan de speelplaats. Deze woningen begrenzen aan de parkzijde op een heldere manier het park.

Achter de bestaande villa is een langwerpig volume van drie bouwlagen geplaatst. Samen met de bestaande flat wordt het park door de positie en maat van de twee nieuwe volumes helder begrensd en omhuld.
De alzijdige kwaliteit van de nieuwe gebouwen staat centraal in het ontwerp. Parkeren gebeurt onder het gebouw. De inrit van de parkeergarage sluit aan op de bestaande toegang tot het perceel aan de Baronielaan en is landschappelijk ingebed.

De villa is wit en rijk geornamenteerd. De nieuwe gebouwen zijn zwart, sober en terughoudend.

Dit is niet alleen een voor de hand liggend contrast tussen oud en nieuw, maar ook een manier om de nieuwe gebouwen op te laten gaan in het groen.

Architect

Bart van der Velde

Team

Bart Machielsen
Dimphy Rops-Klaassen
Phuoc Nguyen
Lukas Vrzgula

Landschapsarchitect
Bosch Slabbers
Architect restauratie villa
RDH
Adviseur constructie
H4D
Adviseur installaties
Van den Buijs
Aannemer
Maas-Jacobs
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.