Sportcomplex Lageweg, Noordwijk

Alzijdig paviljoen op een verdiepte sporthal

Binnen de voetbalvereniging SJC is iedereen gelijk. Alle sporters en bezoekers moeten zich immers thuis voelen op het sportpark. Dé essentie voor het plan. Het bracht ons ertoe het maaiveld op te tillen. Hierop hebben wij de ontmoetingsfuncties van het sportcomplex geclusterd in een licht en ruimtelijk paviljoen. De begroeide taluds refereren naar het nabijgelegen duinlandschap.

Categorie
Onderwijs & Sport
Opdrachtgever
Gemeente Noordwijk
Periode
2017 - 2022
Oppervlakte
4.098 m2 BVO
Programma
Deelbare sporthal met tribune, kleedaccommodatie, kantine en diverse overlegruimtes
Fotografie

Bart van Hoek

Publicaties

Leidsch Dagblad, 7 september 2022

De gemeente Noordwijk is samen met voetbalvereniging SJC hoofdgebruiker van het nieuwe sportcomplex.

Daarnaast maken een aantal andere verenigingen en organisaties gebruik van het complex. Het multifunctionele gebouw bestaat uit een deelbare sporthal met tribune, kleedruimtes voor binnen- en buitensport, een kantine en diverse overlegruimtes.

SJC had de wens om vanuit de kantine zicht te hebben op alle velden. De oplossing werd gevonden door de sporthal half verdiept in te graven en rondom te voorzien van begroeide taluds. Zo ontstaat een nieuw opgetild maaiveld van waaruit vrij uitzicht is over alle velden.

Op dit nieuwe maaiveld zijn de ontmoetingsfuncties van het sportcomplex geclusterd.

Deze komen samen in een licht en ruimtelijk paviljoen van glas en hout met een markant dak. Dit dak overdekt de tribune aan het hoofdveld en nodigt uit door “open te vouwen” aan de zijde van de hoofdentree en richting de plek waar je vanuit de provinciale weg Noordwijk binnenkomt.

Conceptschema’s

1. Plangebied
2. Sporthal verzonken onder maaiveld
3. Kleedruimtes buitensporten
4. Talud met alzijdig paviljoen
5. Insnijdingen ten behoeve van ontsluiting en gebruik talud
6. Opvouwend dak markeert entrees
7. Sportcomplex Lageweg

Het pand is vierzijdig georiënteerd, er is geen achterkant. De overhoekse ruimtes versterken het ruimtelijk gevoel en uitzicht.

Uit Leids Dagblad, 7 september 2022, Chris Hiep (bestuurslid voetbalvereniging SJC)

Een licht en open trappenhuis verbindt de verschillende bouwlagen functioneel en visueel met elkaar.

Het dag- en zonlicht dringt hier tot diep in het gebouw binnen. Het kleurenpalet van de materialen, zoals het beton en het hout, refereert aan de clubkleuren van de vereniging.

Tekeningen

Plattegrond kelder
Plattegrond begane grond
Plattegrond eerste verdieping
Plattegrond dak
Doorsnede
Doorsnede
Architect

Jaap Bekkers

Team

Matthijs Spijkers
Yorick Hendrikcx

Adviseur constructie
Bogaards Constructiebureau
Adviseur installaties
Huisman & Van Muijen
Civiel adviseur
KYBYS
Projectmanagement
bouAd adviesgroep
Aannemer
BAM Bouw en Techniek
Adviseur bouwfysica
M + P
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.