Sint Antoniusschool, Klein Zundert

Een duurzame school met een compacte structuur

In het kerndorp Klein Zundert komt plaatsvervangende nieuwbouw voor de St. Antoniusschool. Een duurzaam schoolgebouw dat door zijn compacte opzet maximaal ruimte laat voor een groene openbare omgeving in het hart van het dorp. Materialen uit de oude school worden geoogst en hergebruikt in de nieuwe school. Een goed voorbeeld van een circulaire bouwmethodiek.

Categorie
Onderwijs & Sport
Opdrachtgever
Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ)
Periode
2022 - 2024
Oppervlakte
1.710 m2
Programma
Basisschool met 13 klaslokalen, speellokaal en ondersteunende functies

De constructieve opzet stimuleert een grote, onderlinge betrokkenheid tussen de gebruikers.

Het ontwerp voor de school is helder en efficiënt. De basis voor de structuur zijn de klaslokalen die bestaan uit een standaard moduulmaat van 8 bij 8m. Door deze klasmodules ten opzichte van elkaar te verschuiven, ontstaan er tussenruimtes voor leerondersteunende functies en entrees, die uitkomen op de ruimtelijke, lichte aula in het hart van de school.

Een flexibele wand tussen de klassen en de aula, biedt de mogelijkheid om de lokalen te verkleinen en studie- en ontmoetingsruimte aan de aula toe te voegen. De centrale ontmoetingsruimte is gekoppeld aan de speelzaal waardoor één grote multifunctionele ruimte ontstaat die georiënteerd is op het park aan de zuidzijde van de school.

De architectuur van het gebouw is passend in de dorpse karakteristiek.

De constructieve opzet bepaalde de gevelopeningen en -compositie. Daarbij tekent de kap zich af in de kopgevels en vormt deze een verwijzing naar de schuine daken van de boerderijen en woningen uit de omliggende omgeving. Tegelijkertijd is de kap onderscheidend door zijn lichtere helling.

Het omliggende groene landschap met enkele beeldbepalende bomen is vertaald in een natuurlijke, duurzame materialisatie van leemkleurig pleisterwerk en houten invullingen. Deze ambitie wordt kracht bijgezet door een gevelopbouw van kalkhennepblokken; een hernieuwbaar, goed isolerend bouwmateriaal dat CO2 opslaat en tevens bijdraagt aan een gezonder binnenklimaat.

Door het gebouw compact te ontwerpen – met gunstige vormfactoren – is de voorwaarde gelegd voor een energiezuinig gebouw.

Een flexibele, toekomstgerichte structuur vormt de basis voor de uitleg van hoogwaardige installaties en bouwfysische voorzieningen als (dag)lichttoetreding en akoestiek die mee kunnen bewegen met latere behoeften. Daarnaast is er sterk ingezet op het hergebruik van bestaande materialen.

De binnenafwerking van de aula bestaat uit hout dat geoogst wordt uit het bestaande schoolgebouw. Dit zorgt, naast de circulaire noodzaak, voor een warme uitstraling, wat leidt tot een prettige leer- en werkomgeving met een aangename sfeer en comfort. Een ruimte die uitdaagt en uitnodigt tot beweging en ontwikkeling en daarnaast een symbolische en blijvende herinnering vormt aan de bestaande school.

Architect

Jaap Bekkers

Team

Mark Hereijgers
Matthijs Spijkers
Gina Vermeeren
Yorick Hendrickx

Projectmanagement
HEVO
Adviseur constructie
Archimedes
Adviseur installaties
Vintis
Adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid
ZRi
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.