KBS Nicolaasschool, Rotterdam

Karakteristieke uitbreiding van een na-oorlogs schoolgebouw

Een plek waar kinderen en leerkrachten trots op zijn en zich thuis voelen. Een school waar de gebruiker centraal staat. Waar elk kind de kans krijgt om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’. Deze kernwaarden staan centraal in het ontwerp voor de architectenselectie van de Nicolaasschool. Een functioneel, flexibel gebouw, ontworpen vanuit het perspectief van de gebruikers, dat zich tegelijkertijd in de stedelijke context voegt.

Categorie
Onderwijs & Sport
Opdrachtgever
Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Periode
2021
Oppervlakte
ca. 2.500 m2
Programma
Basisschool en peuterspeelzaal
Fase

Architectenselectie

Het ontwerp voor de uitbreiding van de KBS Nicolaasschool heelt de randen van het bouwblok en maakt in de luwte van de stad ruimte aan de binnenzijde van het bouwblok.

De architectuur in metselwerk is verwant aan de architectonische principes van het bestaande schoolgebouw met verticale penanten en ondergeschikte horizontale gevelinvulling. Door deze architectonische middelen op een andere manier in te zetten, voegt het ontwerp voor de uitbreiding een nieuwe, eigentijdse laag toe aan het bestaande schoolgebouw.

De organisatie van het programma is rationeel en efficiënt.

De basisopzet met een dubbele rij lokalen aan een brede middengang voorziet in het gewenste programma op de begane grond. Op de eerste en tweede bouwlaag verjongt het schoolgebouw en geeft het lucht en ruimte aan het schoolplein dat middels daktuinen doorloopt tot op de eerste bouwlaag.

Schema’s ruimtelijke inpassing en organisatie

1. Bestaand en sloop
2. (Maximale) bouwmassa
3. Functionele organisatie
4. Uithollen en vergroten schoolplein
5. Ruimtelijke continuïteit en groen
6. Nieuwe verbindingen

Het hart van de school met de centrale aula bevindt zich op het grensvlak tussen bestaand en nieuw.

Dit is dé plek waar de leerlingen elkaar ontmoeten en routes samenkomen. Door de aula sterk te oriënteren op het schoolplein met enkele markante bomen wordt de collectieve ruimte binnen en buiten maximaal op elkaar betrokken.

Architect

Jaap Bekkers

Team

Gina Vermeeren
Mark Hereijgers

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.