Transformatie Campus Kantienberg, Gent

Herwaardering van een hedendaags monument

De herbestemming van de campus Kantienberg kent het bestaande beeldbepalende gebouw als krachtig uitgangspunt. De transformatie van het gebouw borduurt voort op een prijswinnend ontwerp van Crepain Binst Architecture. De stedenbouwkundige inpassing in de stad, de wijze waarop het natuurlijke hoogteverschil is ingezet als ruimtelijke kwaliteit in het gebouw en de zorgvuldige, consistent toegepaste ontwerpprincipes en detaillering zijn allen van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat het gebouw niet meer voldoet aan de wensen en eisen van de Arteveldehogeschool. Naast een andere invulling van het programma, is het een uitdrukkelijke wens om het gebouw meer te verbinden met de stad.

Categorie
Herbestemming, Onderwijs & Sport
Opdrachtgever
Arteveldehogeschool
Periode
2022 - 2025
Oppervlakte
5000 m²
Programma
open leercentrum, foyer, buurtzone met publiek te gebruiken faciliteiten

Het bestaande gebouw kent een heldere zonering, van meer gesloten, in zichzelf gekeerde ruimtes en ruimtes op maaiveldniveau die al sterk de relatie zoeken met de stad. Deze deling wordt bevestigd door de architectuur in metselwerk (gesloten) en glas (transparant).

De kern van het ontwerp voor de transformatie van de Campus Kantienberg spitst zich toe op het ontsluiten van deze latente open, publieke laag op het verlopende maaiveldniveau.

We maken een nieuwe entree aan de zijde van het water en verbinden beide entrees aan de Voetweg (op niveau 0 en +1) ruimtelijk en functioneel met elkaar door een nieuwe, open trap. Door publiekgerichte functies te situeren nabij deze entrees, versterken we de connectie met de stad. Het gebied tussen beide entreezones wordt volledig publiek en getransformeerd tot een plek waar studenten elkaar ontmoeten en inspireren en de buurt een plek krijgt binnen de grenzen van de nieuwe ‘stercampus’.

De huidige architectuur beschouwen we als drager en wordt (terecht) gerespecteerd.

In het interieur voegen we hieraan een tweede laag toe die warmte, beleving en meer menselijke maat en schaal introduceert. We zouden dit de vrouwelijke laag kunnen noemen, die als aanvulling dient voor de bestaande mannelijke architectuur.

Architect

Jaap Bekkers

Team

Yorick Hendrickx
Matthijs Spijkers
Gina Vermeeren

Interieurarchitect
PUUR interieurarchitecten
Adviseur constructies, installaties, V&G
Peritas
Adviseur bouwfysica
Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau
Landschapsarchitect
Wirtz international landscape architects
Adviseur horeca
Vijverborgh adviseurs en ontwerpers
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.