Gageldonk, Bergen op Zoom

Een winkelcentrum als nieuw kloppend hart voor de wijk

Hoe creëer je een nieuw centrum in een wijk die qua transformatie vol in ontwikkeling is? Hoe zorg je op het niveau van bebouwing, openbare ruimte en bewoners voor toegevoegde waarde wat betreft de sociale cohesie in de wijk?

Categorie
Publiek, Wonen & Zorg
Opdrachtgever
Rialto Vastgoedontwikkeling en Stadlander
Periode
2020 - 2023
Oppervlakte
15.738 m2
Programma
3500m2 commercieel, 95 appartementen verdeeld over 3 bouwblokken
Duurzaamheid

NOM-label voor 56 sociale huurappartementen

Gageldonk is een van de eerste naoorlogse uitbreidingswijken van Bergen op Zoom, zuiver en consistent gebouwd.

De architectuur van de gebouwen straalt trots en kwaliteit uit. De wijk is ruim van opzet, heeft een sympathieke openbare ruimte met inmiddels op diverse plekken meer dan volwassen bomen. De architectuur verwijst naar de Delftse school. Op andere plekken heeft de karakteristiek van de Bossche school de boventoon. Veel van de gebouwen zijn voorzien met een kap.

Op de ontwikkelingslocatie stond De Gentiaan, een groot woon- en winkelcomplex dat door zijn schaal en maat afwijkt van de sympathieke schaal van de omliggende bebouwing. De Gentiaan leende zich niet voor herbestemming door de slechte staat van het gebouw. Het werd gesloopt waardoor er ruimte vrijkwam voor een meer gelede stedenbouw van kleinere bouwmassa’s.

De ambitie was een plan te maken dat door zijn morfologie en architectuur vanzelfsprekend in de kwaliteit van het centrumplan past. Een plan dat zich voegt in de “couleur locale” van de wijk, maar toch door bijzondere details een eigen verhaal vertelt.

Door de sloop van de Gentiaan ontstaat een nieuwe leegte midden in het centrumgebied.

Dit gebied, begrensd door een rondgaande weg, bevat een aantal gebouwen met een maatschappelijke functie als de kerk en de school. De taal van deze bestaande gebouwen met de kleur en bijzondere detaillering van het metselwerk vormt het motief voor het ontwerp. Het is daarbij interessant om de nieuwe gebouwen enige iconische waarde mee te geven om het gehele centrumgebied van mooie, kloeke en eigen gebouwen te voorzien.

Het plan bestaan uit drie bouwblokken die samen een heldere stedenbouwkundige ruimte definiëren.

Door de gebouwen compact en alzijdig te maken blijft er een functionele openbare ruimte over. Geschikt voor verblijf en doorloop. Door de open hoek als thema in te zetten ontstaan verrassende open ruimtes. Deze schakelen tussen de pleinen, geven doorzicht en bieden ruimte voor het plaatsen van grote bomen. Kortom extra verblijfskwaliteit.

De verschillende gebouwen hebben een grote samenhang in materiaal en detail met nadrukkelijke aansluiting naar de omliggende bebouwing. Binnen deze samenhang is er ruimte voor nuancering in kleur metselwerk, plastiek, balkondetaillering, materialisatie en plint. De architectuur van het bestaande biedt prachtige kansen om deze in te zetten in de nieuwe gebouwen.

Architect

Pascal Grosfeld

Jeroen van Poppel

Team

Tomas van der Borst

Adviseur constructie
SWINN
Adviseur installaties
Quinta ingenieursbureau
Adviseur bouwfysica
K+ adviesbureau
Uitvoerend architect/tekenwerk
N3O
Aannemer
Lithos bouw & ontwikkeling
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.