De Lunet, Breda

Nieuw woonmilieu aan de rand van het centrum

De locatie de Lunet ligt aan de rand van de historische Singel in Breda, vlakbij het centrum. Sinds lange tijd bestaat dit gebied uit een onaantrekkelijk en vervallen winkelcentrum met een grote parkeerplaats. De ambitie is om deze locatie te transformeren naar een bijzonder en hoogwaardig woongebied.

Categorie
Gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever
Van Deursen Group
Periode
2018 - 2024
Oppervlakte
18.600 m2
Programma
180 woningen en appartementen

Het betreft een voor Breda beeldbepalende locatie. Grenzend aan het beschermde stadsgezicht van de karakteristieke Singel en gelegen aan de rand van Tuinzigt, een opkomend stadsdeel vlakbij het centrum.

Het plan functioneert als een stedenbouwkundig passtuk waarbij het begrip verweving centraal staat. Op een zo vanzelfsprekend mogelijke manier sluit de nieuwe ontwikkeling aan op het bestaande stedelijke weefsel. Het autovrije gebied biedt daarin een groen, ontspannen en collectief woonmilieu dat sterk verbonden is met zowel Tuinzigt als het centrum. De helft van het woonprogramma is middelduur.

Planconcept

1. Ruimtelijke situatie en opgave
2. Aanhelen van het bouwblok op de schaal van het grotere bouwblok
3. Verfijnen van het bouwblok op de schaal van de kleinere gesloten bouwblokken
4. Overmaat t.o.v. het bouwvlak in het bestemmingsplan
5. Ruimtelijke verbinding
6. Openbare ruimte in en rondom plangebied
7. De volledige plint wordt geactiveerd
8. Geluidbelasting (rood) en geluidluwe ruimtes
9. Openbare ruimte wordt autovrij (parkeren onder de pleinen en hoven)
Architect

Bart van der Velde

Team

Bart Machielsen
Jeroen van Poppel
Yorick Hendrickx
Phuoc Nguyen
Joyce Taal

Landschapsarchitect
Buro Lubbers
Adviseur constructie en bouwfysica
WSP
Adviseur installaties
Visscher advies
Aannemer
Boot aan de Stegge
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.