De Koepel, Breda Innovation Dome, Breda

Wonen en werken in een voormalig gevangeniscomplex

Het monumentale gevangeniscomplex, gelegen langs de singels van Breda, wordt al een tijd niet meer gebruikt als strafgevangenis. In plaats daarvan hebben de afgelopen jaren verschillende functies van tijdelijke aard hun intrek genomen in “De Koepel”, zoals het gebouw in de volksmond wordt genoemd.

Categorie
Gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever
VanWonen
Periode
2021
Programma
Platform voor toegepaste technologie en innovatie, woningen, studio's en appartementen, bedrijfsruimten en parkeren
In samenwerking met

Diederendirrix
Felixx
DWA

Nadat het Rijksvastgoedbedrijf had besloten het gevangeniscomplex te verkopen, werd er een openbare tender uitgeschreven.

Na de voorselectie van de tender is samen met verschillende projectpartners een ontwikkelvisie opgesteld voor de transformatie van het complex: Breda Innovation Dome.

De visie gaat uit van het versterken van de bestaande ruimtelijke structuren van het gevangeniscomplex. Het westelijk gelegen deel wordt verder verdicht en krijgt een labyrintische karakteristiek. Het oostelijke deel wordt maximaal open gehouden met de Koepel als bepalend ruimtelijk element met het cirkelbos als belangrijke identiteitsdrager.

Door het contrast tussen beide woongebieden op te voeren: orthogonaal vs. radiaal, hard vs. zacht, dicht vs. open, worden de intrinsieke verschillen versterkt.

Er ontstaat een dynamisch stedelijk gebied. Groen, duurzaam en doorwaadbaar met de voormalige gevangenismuur als verbindend element.

In de bestaande monumentale gebouwen op het gevangenisterrein, waaronder de Koepel en de Rechtbank, wordt de belangrijkste programmatische drager van de visie gesitueerd: de Innovation Dome.

Een innovatiecampus voor toegepaste technologie, met digitalisering en applied sciences als katalysator voor vernieuwing. Waar onderwijs, innovatie en ondernemerschap elkaar ontmoeten en inspireren. Een programma dat één op één aansluit bij de beleidsambities van de gemeente Breda en de stad als Smart City een impuls geeft.

De 6 hoofdthema’s van het plan

1. Erfgoed
2. Ommuurde enclave
3. Drie sferen
4. Incubator
5. Doorwaadbare campus
6. Cirkelbos
Architect

Jaap Bekkers

Team

Jeroen van Poppel
Tommy Nuijten

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.