Cultuurhuis De Garenspinnerij, Gouda

Cultuur en ontmoeting in een voormalige fabriekshal

Diverse cultuurinstellingen bevolken een monumentaal pand uit 1861. Een pand met cultuurhistorische en monumentale waarden. Daarom golden strenge eisen ten aanzien van herbestemming en renovatie. Een doos-in-doosconstructie bleek de oplossing om de vele gebruikers passende en comfortabele ruimten te bieden én de ruimtelijkheid van het gebouw in een nieuw en verrassend perspectief te zetten.

Categorie
Herbestemming, Publiek
Opdrachtgever
Gemeente Gouda
Periode
2011 - 2014
Oppervlakte
4.678 m2
Programma
oefenruimtes, theater, entree en foyer, tekenlokalen, dansstudio's en multifunctionele zalen
Publicaties

Renovatie Totaal, december 2014

De Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij N.V. aan de Turfsingel heeft de status van een gemeentelijk monument.

Het gebouw is onderverdeeld in twee hoofdvolumes, te weten de Garenspinnerij en de directeurswoning “de Spoel”.

De Garenspinnerij heeft een relatief gesloten begane grond en een hoge verdieping die door grote vensters met een ruitverdeling een zeer transparant karakter heeft. Het kopgebouw is door een brandmuur gescheiden van de werkvloer en heeft een extra verdieping die zich in de gevel aftekent door een extra laag met vensters.

Het gebouw is voorzien van een zware betonconstructie op de begane grond om in het verleden de zware machines op de werkvloer te kunnen dragen.

De gevels zijn opgetrokken in metselwerk. De kapconstructie bestaat uit getoogde stalen spanten op een helder stramien van 5,2m.

Door het gebouw te strippen tot het originele en authentieke casco, zijn de intrinsieke kwaliteiten van de Garenspinnerij weer helder afleesbaar.

De rigide betonconstructie op de begane grond en de heldere ritmiek van stalen spanten en hoge vensters op de verdieping, zijn samen met het geglazuurde schoon metselwerk beeldbepalend in het interieur. Op de verdieping is de nieuwe invulling letterlijk los gehouden van het bestaande gebouw, waardoor eisen met betrekking tot geluid en comfort haalbaar zijn.

Door integraal te kiezen voor een afwijkende, abstracte, maar ook ingetogen en eenduidige architectuur, wordt het authentieke en doorleefde casco verder versterkt. Tegelijkertijd ontleent de nieuwbouw haar identiteit aan het bestaande gebouw en vormt zij de representant van een nieuwe fase in de geschiedenis van de Garenspinnerij.

In het cultuurcentrum hebben verschillende culturele instellingen uit Gouda een plaats gekregen.

Het Jeugdtheaterhuis en poppodium Studio Gonz zijn gevestigd in de Garenspinnerij. Kunstpuntgouda met een muzikale en een beeldende afdeling is ook als nieuwe gebruiker toegevoegd.

‘De architect heeft prachtig werk verricht, want het is een inspirerend gebouw geworden door het gebruik van de kleuren, rondingen en de oude delen van de fabriek die terugkomen. Het nodigt uit om creatieve dingen te doen.’

Theo Ham – directeur Jeugdtheaterhuis

Tekeningen

Plattegrond begane grond
Plattegrond eerste verdieping
Plattegrond tweede verdieping
Plattegrond derde verdieping
Plattegrond dak
Doorsnede
Architect

Jaap Bekkers

Team

Pascal Grosfeld
Jeroen Michielsen
Bart Machielsen
Chi-Hang Chim

Adviseur constructie
Peters & van Leeuwen, Gouda
Adviseur installaties
ABT bouwtechniek, Delft
Adviseur bouwfysica
DWA, Bodegraven
Aannemer
VIOS Bouwgroep, Utrecht
Projectmanagement
Complan
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.