Arendsplein, Oosterhout

Het terugbrengen van een woonprogramma in de binnenstad

Het wonen terug in de stad. Eén van de belangrijkste ambities die in de stadsvisie van Oosterhout doorklinkt. Door de impact van het winkeldomein is het wonen in de stad in de afgelopen decennia steeds verder teruggedrongen. Een monocultuur is ontstaan.

Categorie
Gebiedsontwikkeling
Opdrachtgever
Gemeente Oosterhout
Periode
2017 - 2020
Programma
Stedenbouwkundige visie voor drie nieuwe appartementsgebouwen met parkeervoorzieningen

Door het wonen in de binnenstad weer terug te brengen ontstaat er een hernieuwde dynamiek, die past bij het historische centrum.

Hierbij dient de woonbebouwing geschikt te zijn voor alle doelgroepen: jong, oud, één- en meerpersoonshuishoudens. En het plan moet waarborgen dat straten en pleinen weer geactiveerd worden. Dit en meer zal gaan leiden tot een levendige en dynamische openbare inrichting.

Een nieuw soort stedelijk wonen ontstaat. Kloeke gebouwen van metselwerk in een groene omgeving waar het prettig verblijven is. Een stedelijk park waarin het wonen centraal staat.

Niet alleen de verandering in functie was voor de visie van het Arendsplein het uitgangspunt. Met name een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en het groen is leidend geweest.

De oude situatie van het Arendsplein laat zich beschrijven als een versteende ruimte met een aantal mooie, monumentale bomen. Het toevoegen van meer groen op deze plek is daarom belangrijk. Meer groen zorgt voor een betere verblijfskwaliteit en draagt bij aan een gezond en duurzaam stadsklimaat.

Door een deel van het historische, stedelijk weefsel terug te brengen in de stad ligt er een kans om straten weer op een vanzelfsprekende manier met elkaar te verbinden. Met een kleine correctie op de logistiek in de binnenstad beweegt het verkeer minder krampachtig door dit gebied.

Daarnaast is het van belang om met de nieuwe gebouwen aansluiting te zoeken met de context. Het profiel van de bestaande gebouwen uit de omgeving moet worden overgenomen door de nieuwe bebouwing, waardoor een vanzelfsprekende overgang tussen bestaand en nieuw ontstaat. Daar waar mogelijk kan een accent worden gemaakt om de plek te markeren en tevens een ontwikkeling mogelijk te maken.

Stedenbouwkundig concept

1. Bestaande situatie
2. Sloop
3. Historische lijnen
4. Pleincontour
5. Wonen in Arendspark
6A. Bouwhoogtes
6B. Accenten
7A. Gemotoriseerd verkeer
7B. Voetgangers
8. Groene zoom rondom gebouwen
9. Oriëntatie alzijdige gebouwen

Uiteindelijk zullen er drie gebouwen komen, die door hun onderlinge afstand en schaal ruimte bieden aan een groene, binnenstedelijke plek.

Alzijdig georiënteerd worden de woningen van binnenuit ontsloten. Zo ontstaat de mogelijkheid het wonen tot op het maaiveld door te trekken. De begane grond wordt daarmee geactiveerd. Dat komt de leefbaarheid van het plangebied ten goede. De gebouwen vinden tenslotte aansluiting op verschillende schaalniveaus binnen de stad door hun positionering en dimensies.

Herontwikkeling van het Arendsplein zal een vliegwieleffect hebben. Juist omdat midden in het centrum het wonen substantieel terugkomt, ontstaat er aan deze zijde van de stad veel meer dynamiek en levendigheid, wat de stad ook buiten sluitingstijd een ander karakter zal geven.

Architect

Pascal Grosfeld

Team

Mark Hereijgers
Jeroen Rijnen
Rick Hameeteman

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.