Appartementen St. Maartensdijk-West, Gemeente Tholen

Wonen in een park

De wijk Sint-Maartensdijk-West wordt opnieuw ingericht. De bebouwing in de wijk bestaat grotendeels uit grondgebonden rijtjeswoningen uit de wederopbouw. De herstructurering biedt kansen voor het ontwikkelen van nieuwe woonvormen in een park tegenover een bestaand zorgcomplex.

Categorie
Wonen & Zorg
Opdrachtgever
Bouwgroep De Nijs-Soffers en woningcorporatie Stadlander
Periode
2020 - 2023
Oppervlakte
2.200 m2
Programma
Sociale en commerciële woningbouw (totaal 12 koopappartementen en 26 huurappartementen)

De opgave is gestart met een uitgebreid onderzoek naar de stedenbouwkundige bebouwingsmogelijkheden.

Door twee appartementengebouwen te realiseren ontstaat er voor de wijk een nieuwe woontypologie met name geschikt voor ouderen en doorstroom.

De appartementengebouwen hebben een compacte footprint waardoor het park zo groot en ruimtelijk mogelijk kan zijn.

De ontsluiting van de appartementen is met een middenkern. Daarmee kan de buitengevel alzijdig zijn. Om de relatie tot het park te versterken hebben de gebouwen groen genuanceerd metselwerk.
De gevelopeningen zijn verticaal met glas tot aan de vloer. Ze zijn daarmee betrokken op het park, ook voor de appartementen die hoger in het gebouw een plaats hebben.

Architect

Bart van der Velde

Bart Machielsen

Team

Phuoc Nguyen
Dimphy Rops-Klaassen

Adviseur constructie
Goes Engineers
Adviseur installaties
Adviesbureau BB+E
Aannemer
Bouwgroep De Nijs-Soffers
Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.