7 Woningen Kroeten, Breda

Bijzonder woonconcept in een Vinexwijk

Vinexwijk Kroeten ligt aan de noordwestzijde van Breda. De wijk laat zich kenmerken door een orthogonale stedenbouwkundige opzet met veel ruimte voor water en groen. De directe omgeving is rommelig door de “welstandsvrije” opzet van vrije kavels. Binnen het thema van de prijsvraag “twee onder een kap” lag op het aangeboden kavel van 37×60 meter de uitdaging meer te doen dan het ontwerpen van de gebruikelijke twee-onder-éénkapwoningen. Een gemetselde muur die rondom de kavels van zeven woningen slingert, vormde de oplossing.

Categorie
Wonen & Zorg
Opdrachtgever
Heja Projectontwikkeling BV
Periode
1998 - 2003
Oppervlakte
7x 200 m2
Programma
Wonen
Awards

Winnaar prijsvraag BNA kring West-Brabant  “de rand van de stad”

Publicaties

Jaarboek Architectuur in Nederland 2003/2004

Fotograaf

René de Wit

rw03080604 001

Het plichtmatig volgen van de oorspronkelijke opgave zou leiden tot een geringe aantal tweekappers met een verstrooid en onrustig beeld tot gevolg. Het verlangen naar een evenwichtig en uniform beeld leidde uiteindelijk tot een herverkaveling.

Geen brede en ondiepe kavels, maar smalle en lange kavels van 4,5 meter breed en 60 meter lang. Een slingervormige muur omsluit de kavels. Hierdoor ontstaat een krachtig concept waarin het wonen op een bijzondere manier vorm krijgt. De zeven woningen vormen dan ook een verrassende afwisseling op de stereotype verkaveling in de omgeving.

rw03120116 001
rw03120107 001
rw03081212 001
rw03120111 001

De gemetselde tuinmuur heeft aan de twee kopse zijden openingen voor de entrees tot de woningen.

Zo vormt de muur bij elke woning twee semi-patioruimtes die uiteindelijk een op zichzelf gerichte vorm van wonen bepalen. Op de muur ligt het éénvormig houten woonvolume van onbehandeld cederhout. Onder dit houten dak zijn alle woonfuncties opgenomen.

Binnen de woningen zijn de lange zichtlijnen doorgezet door het onderbrengen van alle facilitaire functies in een centraal middenblok, dat overal -inclusief de trap- consequent is losgehouden van de woningscheidende wanden.

De jury heeft zeer kritisch naar dit plan gekeken. Niet omdat het ontwerp niet bijzonder en grensverleggend is. De vraag of de markt voor een dergelijk plan gevoelig is, kan naar het oordeel van de jury positief worden beantwoord…

… De woning ontleent een bijzondere ruimtelijkheid aan zijn buitensporige kaveldiepte, zijn spectaculaire zichtlijnen en zijn bijzonder ingetogen architectuur. Deze woning zal zeker van zich doen spreken.

Juryrapport BNA kring West-Brabant prijsvraag “de rand van de stad”.
rw03081302 001
Architect

Pascal Grosfeld

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op.