12.12.2018 Nieuwsbericht

Persconferentie herontwikkeling Galvanitas

Vandaag heeft de regionale media kennis genomen van de plannen rondom de herontwikkeling van Galvanitas in Oosterhout. Ons bureau maakt de stedenbouwkundige visie voor dit gebied.

Galvanitas is een van de laatste, geheel intact zijnde, industriële gebouwencomplexen in Oosterhout. Het gehele ensemble, gelegen aan het Wilhelminakanaal in Oosterhout, zal worden getransformeerd in een gebied met wonen, werken en recreëren. Het bijzondere aan het concept is dat niet tussen, achter of voor de bestaande gebouwen wordt ontwikkeld maar boven op de bestaande loodsen. Hierdoor ontstaat een eigenzinnige en locatiespecifieke stedenbouw met respect voor de bestaande gebouwen en het omringende landschap.

Het plan wordt op dit moment in opdracht van Schonck, Schul & Compagnie verder ontwikkeld. Voor het culturele programma in het complex is een samenwerking aangegaan met House of Leisure.