23.08.2022 Nieuwsbericht

Ontwikkelvisie voor de locatie De Lunet in Breda afgerond

Na een intensieve studie en in een vruchtbare samenwerking tussen de opdrachtgever van Deursen Group, de gemeente Breda, Buro Lubbers, Rho adviseurs en Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten heeft een duidelijke visie op de plek gestalte en collectief draagvlak gekregen. Centrale vraag: hoe zorg je bij de geest van de plek architectonisch voor samenhang, verweving en karakter?

Het betreft een voor Breda beeldbepalende locatie. Grenzend aan het beschermde stadsgezicht van karakteristieke Singel en gelegen aan de rand van Tuinzigt, een opkomend stadsdeel vlakbij het centrum. Het plan functioneert als een stedenbouwkundig passtuk waarbij het begrip verweving centraal staat. Op een zo vanzelfsprekende mogelijke manier sluit de nieuwe ontwikkeling aan op het bestaande stedelijke weefsel. Het autovrije gebied biedt daarin een groen, ontspannen en collectief woonmilieu dat helder en sterk verbonden is met de omgeving. De helft van het woonprogramma is daarbij middelduur. De uitwerking tot voorlopig ontwerp is in het najaar van 2022.