Oosteind krijgt een nieuw dorpshart

11.22.2018

Grosfeld Van Der Velde Architecten is nauw betrokken in de ontwikkeling van een visie op een nieuw dorpshart voor Oosteind. Samen met een werkgroep, geformeerd uit dorpelingen, is gewerkt aan een visie waarbij een nieuw groen hart voor Oosteind centraal staat. De opgave is interessant omdat hierin louter vanuit maatschappelijk perspectief en “bottom up” de ontwikkeling zal worden vormgegeven. BN De Stem heeft hierover een interessant stuk geschreven.

https://www.bndestem.nl/oosterhout/ambitieus-plan-voor-dorpskern-oosteind~a1cf1981/